Jak zgłosić szkodę na samochodzie spowodowaną dziurą w drodze

Jak zgłosić szkodę na samochodzie spowodowaną dziurą w drodze
Autor Łukasz Przybylski
Łukasz Przybylski16 lutego 2024 | 6 min

Niestety często zdarza się, że nasz samochód ulega uszkodzeniu po najechaniu na dziurę w jezdni. W takiej sytuacji jak zgłosić szkodę i dochodzić odszkodowania od zarządcy drogi? Przede wszystkim należy zebrać jak najwięcej dowodów winy właściciela drogi. Następnie sporządzić dokumentację zdarzenia i jego kosztów. Później skierować roszczenie do zarządcy drogi lub jego ubezpieczyciela. Gdy otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania, można jeszcze wystąpić na drogę sądową.

Procedura zgłoszenia szkody po dziurze w drodze

Niestety często zdarza się, że nasz samochód ulega uszkodzeniu po najechaniu na dziurę w jezdni. W takiej sytuacji należy jak najszybciej zebrać materiał dowodowy, który później posłuży nam do dochodzenia odszkodowania od zarządcy drogi.

Przede wszystkim warto wykonać serię zdjęć miejsca zdarzenia, aby udokumentować stan nawierzchni i rozmiary uszkodzeń. Dodatkowo jeśli mamy zamontowany wideorejestrator, należy zabezpieczyć nagranie obrazujące moment wpadnięcia koła w dziurę.

Kolejny krok to jak najszybszy kontakt telefoniczny z administratorem drogi i poinformowanie go o zaistniałej sytuacji. Ma to na celu udokumentowanie, że zarządca został powiadomiony o potencjalnym zagrożeniu dla innych uczestników ruchu.

Jeżeli jest to możliwe, warto wezwać patrol policji i poprosić funkcjonariuszy o spisanie notatki z miejsca zdarzenia. Takie potwierdzenie przez policję wyglądu drogi i rozmiaru dziury wzmocni naszą pozycję przy składaniu roszczenia.

Kosztorys naprawy

Kolejnym krokiem powinno być ustalenie kosztów. W tym celu należy udać się do warsztatu i poprosić o sporządzenie kosztorysu. Tylko wycena specjalisty pozwoli określić faktyczne koszty przywrócenia pojazdu do stanu sprzed awarii.

Mając już pełną dokumentację z miejsca zdarzenia i warsztatu, możemy przystąpić do sporządzenia pisma z żądaniem wypłaty odszkodowania za uszkodzenie auta przez dziurę w drodze.

Kto odpowiada za stan dróg i ich utrzymanie

Zgodnie z polskim prawem, za utrzymanie dróg publicznych w należytym stanie oraz usuwanie potencjalnych zagrożeń odpowiada ich zarządca. W przypadku dróg krajowych jest to GDDKiA, wojewódzkich - zarząd województwa, powiatowych - zarząd powiatu, a gminnych - wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Dlatego roszczenie o wypłatę odszkodowania za uszkodzenie auta należy kierować właśnie do zarządcy danej drogi publicznej lub jeśli posiada on polisę OC, to bezpośrednio do jego ubezpieczyciela.

Zarządca drogi publicznej ponosi odpowiedzialność cywilną za jej stan techniczny oraz za szkody poniesione przez uczestników ruchu na skutek zaniedbań w tym zakresie.

Czytaj więcej: Jak jeździć autem zimą? 9 porad dla bezpieczeństwa na drodze

Jak udowodnić zarządcy drogi winę za szkodę

Niestety zarządcy dróg publicznych często bronią się przed wypłatą odszkodowania za uszkodzenie auta, powołując się na nieprzewidywalność warunków atmosferycznych lub zbyt krótki czas na reakcję. Dlatego tak ważne jest zebranie materiału dowodowego bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia.

Najważniejsze są: dokumentacja fotograficzna obrazująca rozmiary dziury, ewentualne nagranie z kamery samochodowej, notatka policyjna, a także zeznania świadków. Tylko one pozwolą udowodnić, że szkoda nie nastąpiła z naszej winy, a zarządca zaniedbał swoje obowiązki.

Ponadto istotny jest kosztorys sporządzony przez warsztat, gdyż określa on faktyczne straty, które poniósł poszkodowany kierowca.

Wzór zgłoszenia szkody do zarządcy drogi

Jak zgłosić szkodę na samochodzie spowodowaną dziurą w drodze

Aby ułatwić procedurę zgłoszenia szkód, GDDKiA udostępnia na swojej stronie gotowy wzór zgłoszenia szkody wraz z instrukcją wypełniania. Podobne formularze powinny być dostępne również u pozostałych zarządców dróg publicznych.

W piśmie takim należy dokładnie opisać okoliczności zdarzenia, wskazać miejsce, datę i przybliżoną godzinę oraz przytoczyć zebrane dowody. Do formularza obligatoryjnie należy załączyć kosztorys naprawy sporządzony przez autoryzowany serwis.

Data zdarzenia 25.01.2023
Godzina 13:45
Miejscowość Warszawa, ul. Słoneczna
Opis zdarzenia Najechanie kołem przednim na wyrwę w jezdni o głębokości ok. 15 cm
Szkody Uszkodzenie felgi, opony, zawieszenia
Koszt naprawy 2500 zł (kosztorys w załączeniu)

Prawidłowo sporządzone zgłoszenie szkody zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez zarządcę drogi i wypłatę odszkodowania za uszkodzenie auta.

Co zrobić po otrzymaniu odmowy wypłaty odszkodowania

Niestety często zdarza się, że mimo udokumentowania szkody i winy zarządcy, spotykamy się z odmową wypłaty odszkodowania za uszkodzenie auta. W takim przypadku pozostaje nam wystąpienie na drogę sądową z powództwem cywilnym.

W pozwie sądowym należy dokładnie opisać przebieg zdarzenia oraz przytoczyć zebrane wcześniej dowody. Szczególnie istotne znaczenie ma tu kosztorys sporządzony przez warsztat, gdyż określa on wysokość roszczenia.

Ponadto warto powołać się na przepisy prawa, zgodnie z którymi to właśnie zarządca drogi publicznej ponosi odpowiedzialność cywilną za jej stan oraz ewentualne szkody uczestników ruchu powstałe na skutek zaniedbań.

Jak dochodzić roszczeń na drodze sądowej

W pozwie sądowym dotyczącym odszkodowania za uszkodzenie auta spowodowane dziurą w jezdni, powinniśmy koniecznie powołać się na przepisy art. 417 Kodeksu cywilnego. Stanowi on, że Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadań z zakresu władzy publicznej.

Ponadto istotne znaczenie ma art. 361 KC stanowiący, że naprawienie szkody obejmuje zarówno faktyczne straty jakie poniósł poszkodowany, jak i utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Powołując się na te zapisy oraz przedstawiając zebrane dowody, mamy duże szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez sąd i zasądzenie odszkodowania za uszkodzenie auta na naszą rzecz.

Podsumowanie

Najważniejsze jest, aby po zaistnieniu awarii auta przez dziurę w drodze jak najszybciej zebrać materiał dowodowy i sporządzić dokumentację szkody. Pozwoli to później skutecznie dochodzić odszkodowania za uszkodzenie auta od administratora drogi publicznej. Należy pamiętać, że to on ponosi odpowiedzialność cywilną za stan nawierzchni i ewentualne wypadki.

W razie odmowy wypłaty odszkodowania za uszkodzenie auta przez zarządcę drogi, można jeszcze wystąpić na drogę sądową z powództwem cywilnym. Mając mocne dowody i powołując się na odpowiednie przepisy prawa, mamy duże szanse na pozytywny finał sprawy.

Najczęstsze pytania

Za utrzymanie dróg publicznych w należytym stanie technicznym, jak również za bezpieczeństwo ich użytkowników odpowiedzialny jest zarządca danej drogi. W przypadku dróg krajowych jest to GDDKiA, wojewódzkich - zarząd województwa, powiatowych - zarząd powiatu, a gminnych - wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kluczowe znaczenie mają: dokumentacja fotograficzna i video, notatka policyjna, zeznania świadków oraz kosztorys naprawy sporządzony przez warsztat samochodowy. Tylko one pozwolą udowodnić winę zarządcy i wysokość strat.

Wysokość przyznanego odszkodowania zależy od rozmiaru szkody i kosztów naprawy udokumentowanych fakturami warsztatowymi. Dodatkowo sąd może zasądzić rekompensatę za utracone korzyści wynikające z braku możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu.

Tak, roszczenie o zwrot poniesionych kosztów naprawy można zgłaszać w ciągu 3 lat od daty zdarzenia. Jednak w takiej sytuacji mamy obowiązek przedstawić wszystkie faktury potwierdzające wykonane naprawy i wymianę części.

W takim przypadku można wystąpić na drogę postępowania sądowego z powództwem cywilnym przeciwko zarządcy. Mając mocne dowody i powołując się na odpowiednie przepisy prawa, mamy duże szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

5 Podobnych Artykułów

  1. Kabel plusowy do akumulatora: jak wybrać i zainstalować
  2. Jak obliczyć i zapłacić akcyzę za samochód? stawki podatku akcyzowego
  3. Renowacja i kolekcjonowanie klasycznych aut - wszystko co musisz wiedzieć
  4. Filtry powietrza - jak je czyścić i wymieniać? Zadbaj o zdrowie Twoje i bliskich!
  5. Jak zadbać o bezpieczeństwo i działanie urządzeń? Sprawdź konieczne czynności konserwacyjne
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Łukasz Przybylski
Łukasz Przybylski

Jako pasjonat motoryzacji testuję dla Was najnowsze auta elektryczne. Dzielę się moją wiedzą o tuningu i akcesoriach, aby Wasz pojazd był wyjątkowy. Interesują mnie wyścigi oraz historię motoryzacji. Lubię pisać o nowinkach technicznych i bezpieczeństwie na drodze. Moim celem jest dostarczanie Wam rzetelnych porad, abyście czuli się pewnie za kierownicą wymarzonego samochodu.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły