Paliwo E10: nie wlewaj do urządzeń i pojazdów, bo uszkodzisz silnik!

Paliwo E10: nie wlewaj do urządzeń i pojazdów, bo uszkodzisz silnik!
Autor Dominik Mróz
Dominik Mróz08.02.2024 | 8 min.

Paliwo E10 nie jest odpowiednie dla wszystkich silników. Wlewając je do starych pojazdów lub urządzeń z silnikami dwusuwowymi, takimi jak kosiarki czy piły, ryzykujesz ich uszkodzenie. Etanol zawarty w E10 ma bowiem właściwości higroskopijne i rozwarstwia się, co przy dłuższym przechowywaniu prowadzi do zatykania gaźników. Aby uniknąć problemów, sprawdź instrukcję obsługi lub stronę producenta, czy Twój sprzęt nadaje się do E10. W razie wątpliwości sięgnij po benzynę alkilatową lub opróżnij zbiornik przed dłuższym nieużywaniem urządzenia.

PRAWO: Co mogę, a czego nie mogę wlewać do baku

Od 1 stycznia 2024 r. na polskich stacjach benzynowych wprowadzono paliwo E10 zawierające 10% bioetanolu. Jest ono przeznaczone dla nowoczesnych silników samochodowych, które zostały zaprojektowane z myślą o jego stosowaniu.

Nie wszystkie jednak silniki są przystosowane do E10. Dotyczy to zwłaszcza starszych jednostek napędowych, a także silników dwusuwowych spotykanych w urządzeniach takich jak kosiarki, pilarki, kosy spalinowe czy motocykle.

Wlewanie paliwa E10 do nich może prowadzić do poważnych uszkodzeń i kosztownych napraw. Dlatego przed zatankowaniem warto sprawdzić zalecenia producenta dotyczące rodzaju benzyny odpowiedniej do danego silnika.

Które silniki nie nadają się do E10?

Paliwo E10 ze względu na zawarty w nim alkohol etylowy charakteryzuje się higroskopijnością, czyli tendencją do wchłaniania wilgoci z otoczenia. Powoduje to szybsze psucie się paliwa, zwłaszcza gdy jest ono przechowywane w zbiorniku urządzenia używanego okazjonalnie.

Ponadto etanol ma tendencję do rozwarstwiania się z benzyną. To z kolei przy dłuższym postoju prowadzi do wytrącania się osadów i zatykania wrażliwych dysz gaźników. A to uniemożliwia uruchomienie silnika.

DLACZEGO: Dlaczego stare silniki nie lubią etanolu

Uszkodzenia silników spowodowane paliwem E10 wynikają z kilku jego cech.

Po pierwsze, etanol zawarty w E10 chłonie wilgoć z powietrza, przez co psuciu ulega paliwo magazynowane w zbiorniku urządzenia używanego sporadycznie, np. kosiarki czy pilarki.

Po drugie, etanol ma tendencję do rozdzielania się z benzyną. W efekcie tworzą się dwie warstwy paliwa, z których dolna bogata jest w alkohol. Może to powodować nierówną pracę silnika.

Po trzecie, przy dłuższym postoju etanol wytrąca osady, które mogą całkowicie zatkać cienkie dysze gaźnika. A to oznacza brak możliwości uruchomienia silnika. Dotyczy to zwłaszcza silników 2-suwowych, które nie mają zaworów i są bardziej podatne na zatkane dysze.

W efekcie, gdy do takiego zatkanego gaźnika trafia iskra zapłonu, silnik kręci się, ale nie może odpalić. Grozi to jego przegrzaniem, a w konsekwencji poważną awarią.

Jak działa etanol na silnik?

Etanol znajdujący się w paliwie E10 zwiększa liczbę oktanową benzyny, dzięki czemu silnik może pracować efektywniej bez spalania stukowego. Jednak przy magazynowaniu etanol wchłania wilgoć i wydziela wodę, która opada na dno zbiornika.

Ponadto alkohol etylowy powoduje korozję metalowych części układu zasilania paliwem. Stare silniki nie były projektowane z myślą o odporności na działanie tego alkoholu.

KIEDY: Kiedy paliwo E10 zaczyna szkodzić silnikom

Paliwo E10 stosunkowo szybko psuje się w przypadku silników używanych sporadycznie, takich jak w kosiarkach, pilarkach, kosach spalinowych. Im rzadsze uruchamianie silnika, tym większe ryzyko problemów.

Po pierwsze, etanol zawarty w E10 szybciej paruje niż benzyna, przez co jego stężenie w paliwie w zbiorniku wzrasta. Z kolei im wyższe stężenie etanolu, tym szybciej następuje rozwarstwienie paliwa na dwie fazy – etanolową i benzynową.

Po drugie, etanol chłonie wilgoć z powietrza. W efekcie w paliwie gromadzi się woda, która opada na dno zbiornika, powodując korozję.

Im dłuższy postój silnika zatankowanego E10, tym większe prawdopodobieństwo problemów z jego uruchomieniem. Z tego względu po zakończeniu sezonu warto opróżnić zbiornik z paliwa, aby zapobiec uszkodzeniom podczas przechowywania urządzenia.

Objawy problemów z E10

Typowym objawem problemów z E10 w silnikach dwusuwowych jest:

 • trudność z uruchomieniem silnika mimo wielokrotnych prób,
 • charakterystyczny zapach etanolu wydobywający się z rury wydechowej,
 • nierówna praca silnika z częstym gaśnięciem.

Świadczy to o zatkaniu gaźnika osadami z paliwa i konieczności jego oczyszczenia lub regulacji.

JAK DŁUGO: Jak długo można bezpiecznie przechowywać E10

Paliwo E10: nie wlewaj do urządzeń i pojazdów, bo uszkodzisz silnik!

Bezpieczny okres przechowywania paliwa E10 w zbiorniku silnika jest różny w zależności od producenta i modelu urządzenia.

Na przykład japoński producent sprzętu ogrodniczego Honda zaleca, aby paliwo E10 było zużyte w ciągu 1 miesiąca od zat

Na przykład japoński producent sprzętu ogrodniczego Honda zaleca, aby paliwo E10 było zużyte w ciągu 1 miesiąca od zatankowania. W przeciwnym razie zwiększa się ryzyko problemów z uruchomieniem silnika.

Z kolei według zaleceń niemieckiego producenta pilarek Stihl, przygotowana mieszanka benzyny i oleju do silników 2-suwowych może być bezpiecznie przechowywana na E10 nie dłużej niż 30 dni. W przeciwnym razie alkohol etylowy zaczyna się rozdzielać, co grozi uszkodzeniem silnika.

Producent Okres bezpiecznego magazynowania E10
Honda 1 miesiąc
Stihl 30 dni

Ogólnie można przyjąć, że im dłuższy postój silnika, tym większe ryzyko problemów po zatankowaniu E10. Dlatego należy zużyć paliwo w okresie wskazanym przez producenta.

CO ROBIĆ: Jak postępować z paliwem E10 w silnikach

Aby zapobiec problemom ze startem silnika po zastosowaniu E10, należy przestrzegać kilku zasad.

Przede wszystkim przed każdym dłuższym postojem warto spuścić paliwo ze zbiornika urządzenia, np. kosiarki czy pilarki. Pozwoli to uniknąć gromadzenia się osadów i wilgoci podczas przechowywania.

Ponadto przed uruchomieniem silnika po dłuższej przerwie dobrze jest sprawdzić stan paliwa w zbiorniku. W razie zauważenia rozwarstwienia na dwie fazy należy paliwo wymieszać lub wymienić na świeże.

Wskazane jest również, aby po sezonie oczyścić gaźnik z ewentualnych osadów powstałych z E10, które mogą tam pozostać nawet po spuszczeniu paliwa. Uchroni to dysze przed zatkaniem przy ponownym uruchomieniu po zimowym postoju.

Co zrobić, gdy silnik nie startuje na E10?

Gdy po dłuższym postoju urządzenia silnik nie daje się uruchomić mimo kilku prób, przyczyną mogą być zatkane dysze gaźnika osadami z paliwa E10.

Należy wówczas wykonać następujące czynności:

 1. Opróżnić zbiornik paliwa z ewentualnych osadów.
 2. Udrożnić dysze gaźnika, np. przepuszczając przez nie benzynę pod ciśnieniem.
 3. Wyregulować gaźnik i ponownie spróbować uruchomić silnik.

W skrajnych przypadkach konieczna może być kalibracja gaźnika w autoryzowanym serwisie lub nawet wymiana gaźnika na nowy.

ROZWIĄZANIA: Jakie benzyny zastosować zamiast E10

Dla silników 2-suwowych wrażliwych na działanie etanolu dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po benzynę alkilatową, np. Husqvarna XP Power.

Jest ona wolna od alkoholu i substancji aromatycznych, dzięki czemu może być bezpiecznie magazynowana przez dłuższy czas. Ponadto zawiera detergenty utrzymujące czystość silnika i gaźnika.

Innym wyjściem jest zastosowanie benzyny Pb98, czyli paliwa premium o liczbie oktanowej 98. Zgodnie z przepisami musi być ona nadal dostępna na stacjach benzynowych specjalnie z myślą o właścicielach starszych, czułych na alkohol pojazdów.

Podsumowując, właściciele urządzeń z silnikami 2-suwowymi powinni zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu nowego paliwa E10. Sprawdzenie zaleceń producenta i świadome postępowanie z benzyną z etanolem pozwoli uniknąć kosztownych awarii.

Podsumowanie

Wprowadzone w 2024 roku paliwo E10 zawierające 10% etanolu jest przeznaczone dla nowoczesnych silników samochodowych. Niestety nie każdy silnik jest przystosowany do tego rodzaju benzyny. Dotyczy to głównie jednostek napędowych w starszych pojazdach oraz popularnych silników 2-suwowych stosowanych w sprzęcie ogrodniczym i maszynach budowlanych.

Ze względu na higroskopijne właściwości etanolu, paliwo E10 szybciej się psuje w przypadku silników używanych sporadycznie. Przy magazynowaniu w zbiorniku dochodzi do rozwarstwienia i wytrącania szkodliwych osadów, które mogą całkowicie zablokować gaźnik. To z kolei uniemożliwia uruchomienie silnika i grozi kosztowną naprawą lub wymianą.

Dlatego przed zastosowaniem benzyny E10 w starszych jednostkach napędowych koniecznie należy sprawdzić zalecenia producenta. Bezpieczniejszym rozwiązaniem może być sięgnięcie po benzynę alkilatową pozbawioną alkoholu lub dostępną nadal benzynę premium 98 Pb przeznaczoną dla starszych silników.

Podsumowując, paliwo E10 wymaga zachowania szczególnej ostrożności i świadomego postępowania, aby zapobiec potencjalnym problemom z pracą silnika. Krótkotrwałe przechowywanie i regularna eksploatacja zmniejszają ryzyko uszkodzeń spowodowanych etanolem.

Najczęstsze pytania

Nie, benzyna E10 może poważnie uszkodzić silnik i układ zasilania w starszych samochodach, które nie zostały przystosowane fabrycznie do tego paliwa. Bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie tankowanie benzyny premium 98 Pb.

Zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu ogrodniczego, okres bezpiecznego magazynowania benzyny E10 w zbiorniku silnika wynosi ok. 1 miesiąca. Po tym czasie rośnie ryzyko problemów z uruchomieniem silnika.

Tak, o ile w instrukcji obsługi nie ma wyraźnego zakazu stosowania benzyn z dodatkiem alkoholu. Jednak przed zastosowaniem E10 warto sprawdzić zalecenia producenta pilarki, gdyż niektórzy sugerują w takim przypadku użycie benzyny alkilatowej.

Typowymi oznakami kłopotów są: trudności z uruchomieniem silnika, charakterystyczny zapach etanolu z rury wydechowej oraz nierówna praca silnika i częste gaśnięcia.

W pierwszej kolejności należy całkowicie opróżnić zbiornik z zalegających osadów i udrożnić zatkane gaźniki. Być może wystarczy wyregulować gaźnik i wymienić świece zapłonowe. Jednak czasem konieczny jest demontaż i regeneracja gaźnika lub jego całkowita wymiana.

5 Podobnych Artykułów

 1. Kabel plusowy do akumulatora: jak wybrać i zainstalować
 2. Jak obliczyć i zapłacić akcyzę za samochód? stawki podatku akcyzowego
 3. Renowacja i kolekcjonowanie klasycznych aut - wszystko co musisz wiedzieć
 4. Filtry powietrza - jak je czyścić i wymieniać? Zadbaj o zdrowie Twoje i bliskich!
 5. Jak zadbać o bezpieczeństwo i działanie urządzeń? Sprawdź konieczne czynności konserwacyjne
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Dominik Mróz
Dominik Mróz

Jestem zapalonym motoryzacyjnym testerem. Na tym blogu dzielę się przemyśleniami na temat nowych modeli samochodów, które miałem okazję prowadzić. Staram się obiektywnie oceniać zalety i wady testowanych aut. Interesują mnie zagadnienia związane z ekologią i elektromobilnością. Uwielbiam też sportowe wyczyny na torze wyścigowym

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły